#PressatlägeManifestationen

Mynttorget - #PressatlägeManifestationen

Mynttorget
Jumamosi 26.5.2018
kutoka 14:00 Hadi 16:00
Mynttorget
SwedenStockholmMynttorget111 28
Onyesha kwenye ramani
532 Mshiriki
Förskoleupproret har i flera år arbetat med att försöka förbättra villkoren inom svensk förskola. I och med vår kampanj #pressatläge står det dock tydligt att mycket mer behövs göras för att få politiker och beslutsfattare att lyssna och agera!
Över 1500 berättelser har nu kommit in till oss där allt från förskolechefer till förskollärare, barnskötare och vårdnadshavare vittnar om en alltmer ohållbar situation på förskolor runt om i landet.
För att spara in pengar tar man in många fler barn i grupperna än vad som rekommenderas, vilket bland annat leder till hög stress bland såväl vuxna som barn. Vikarier tillsätts inte vid behov, förskollärare och barnskötare ligger i topp bland sjukskrivna -många flyr yrket, förskolor med barn i behov av särskilt stöd nekas extraresurser osv. Vi har även sett att flera upplever en tystnadskultur och har ledningar som direkt eller indirekt försöker begränsa de anställdas möjligheter att yttra kritik eller påvisa brister.

NU HAR VI FÅTT NOG! Kom på vår manifestation och visa ditt stöd för såväl förskollärare som barnskötare och inte minst landets alla förskolebarn! De berättelser vi fått in genom #pressatläge kommer även att lämnas till ansvariga politiker samt våra krav på förändringar.

Vi samlas på Raoul Wallenbergs torg klockan 14.00. Avmarsch ca klockan 14.40 till Mynttorget där manifestationen börjar klockan 15.00!

Kl 17.00 så träffas alla som vill i Kungsträdgården för gemensam picknick!

Om ni inte har möjlighet att komma till Stockholm så uppmanar vi er att ordna en egen manifestation på er ort, samma datum. Manifestationen är partipolitskt obunden.
Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

Kuonyesha baadhi ya upendo.

Kutupa kama!

Asante.

Kama kila unataka msaada mengi.

Asante.